Klimaatbeheer

Mechanische ventilatie:
Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat uw huis constant wordt voorzien van verse lucht.
Door middel van een speciale ventilator zorgt de mechanische ventilatie ervoor dat de vervuilde lucht in uw huis naar buiten wordt afgevoerd. Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten die meestal te vinden zijn in het toilet, de badkamer en in de keuken. Via deze luchtkanalen wordt vervuilde lucht afgezogen. Dit gebeurt veelal via afzuigventielen die in het plafond zijn aangebracht. Omdat u beschikt over een standen schakelaar kunt u zelf bepalen hoeveel lucht de ventilator moet afzuigen.

Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht uit uw huis wordt weggevoerd, maar het zorgt er niet voor dat er tevens weer verse lucht wordt aangevoerd. Daar zal u zelf moeten zorgen. U kunt verse lucht aanvoeren door uw huis te luchten of door ventilatieroosters, die in verbinding staan met buitenlucht, open te zetten. Een alternatief hiervoor is gebalnceerde ventilatie, waarbij het ventilatiesysteem zowel de luchtafvoer als de aanvoer automatisch geregeld worden.

Gebalanceerde ventilatie:
De bouwvoorschriften van de overheid zijn in de afgelopen twintig jaar flink aangescherpt. Dit komt met name voor uit de zorg voor ons milieu en de noodzaak tot het zuinig omspringen met de voorraden fossiele brandstoffen.
Wat woningbouw betreft, heeft dit geleid tot strenge normen ten aanzien van de isolatie. Immers, in een huis zonder kieren wordt aanzienlijk minder energie verbruikt dan in een woning uit de jaren '70 of eerder.

De fundamentele voordelen van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning:
- Levert een flinke bijdrage aan energiebesparing
- Waarborgt een gezond en comfortabel binnenmilieu.
- Biedt de meeste EPC-winst tegen de laagste kosten
- Is de oplossing om te voldoen aan de norm (EPC en Bouwbesluit)